Wybrane projekty i opracowania:

Projekt posadowienia podziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego w zabudowie kopcowanej jako część projektu instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla  fabryki płyt wiórowych i fabryki mebli w Suwałkach (zbiorniki o pojemności 54000 litrów każdy).

Zleceniodawca: Bałtykgaz Sp. z o.o.

Projekt przebudowy istniejącego budynku warsztatowego ze zmianą sposobu użytkowania na napełnialnię czynników chłodniczych wraz z projektem stóp fundamentowych pod zbiorniki stacjonarne na gazy skroplone

3x 25m³, o wysokości 7.1m i średnicy 2.4m każdy.

Lokalizacja: Rakowice Małe, gm. Lwówek Śląski                   Inwestor: Bałtykgaz Sp. z o.o.

Projekt adaptacji typowego projektu budynku mieszkalnego w Chwaszczynie:

Przebudowa budynku - skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej w Rumi przy ul. Ormińskiego

- część konstrukcyjna (projekt wykonany we współpracy z pracownią Tektonium)

Projekt nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lipuszu:

Projekt budowlany wielobranżowy budynku o funkcji usługowej i zamieszkania zbiorowego w Dziemianach:

Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego w Sztokholmie (Szwecja):

Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego w Tyresö (Szwecja):

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Klęśniku, gmina Przechlewo – projekt wielobranżowy:

 • Projekt budowlany w zakresie konstrukcji adaptacji lokali handlowych na aptekę ogólnodostępną
  w Gdyni – Dworzec PKP (projekt wykonany we współpracy z pracownią Tektonium
 • Wielobranżowy projekt przebudowy apteki szpitalnej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
 • Projekt przebudowy budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie konstrukcji we Władysławowie
  przy ul. Gdańskiej
 • Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynku Alfa Plaza w Gdyni
 • Przeglądy okresowe budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER w Gdańsku
  przy ul. Lęborskiej
 • Projekt adaptacji typowego projektu budynku mieszkalnego w Gdyni przy ul. Łanowej
 • Projekt konstrukcji przebudowy i adaptacji budynku usługowego na aptekę ogólnodostępną w Gdyni
  przy ul. Chylońskiej 122 (projekt wykonany we współpracy z pracownią Tektonium)
 • Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bojanie, gm. Szemud
 • Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w systemie STEICO w Czarnej Hucie
  (we współpracy z Pracownią architektoniczną „AMBIENT” z Kartuz).
 • Projekt wielobranżowy remontu z przebudową pól spacerowych w Zakładzie Karnym w Braniewie
  wraz z wykonaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
 • Projekt wielobranżowy rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż z kuchnią letnią
  i podpiwniczeniem w Karczemkach
 • Projekt wielobranżowy przebudowy ambulatorium w budynku penitencjarnym Zakładu Karnego w Braniewie wraz z wykonaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego